วันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2551

อุปกรณ์ประกอบการเล่น

ไม่มีอุปกรณ์ใดมาประกอบ เพราะเป็นเพลงร้องที่ใช้การปรบมือ

ไม่มีความคิดเห็น: