วันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2551

โอกาสในการร้อง

เพลงพวงมาลัยเป็นเพลงที่ร้องเล่นได้ทุกโอกาสทุกเวลาที่พบ มักเล่นในงานเทศกาลหรืองานประเพณีต่าง ๆ ได้แก่ ตรุษสงกรานต์ งานโกนจุก งานบวชนาค งานแต่งงาน เทศมหาชาติ ทอดกฐิน ทอกผ้าป่า ลงแขกเกี่ยวข้าว และงานศพ (เพลงชมพุ่มดอกไม้)

ไม่มีความคิดเห็น: