วันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2551

จารีตในการขับร้อง

การเล่นหรือร้องเพลงพวงมาลัยนั้น ไม่มีกฎเกณฑ์หรือจารีตกำหนดแต่อย่างใด หากแต่จะมีวิธีการปฏิบัติที่สืบเนื่องกันมาอย่างหนึ่งคือ การถูกเนื้อต้องตัวของฝ่ายชายกับฝ่ายหญิง ซึ่งจากการบอกเล่าของผู้สูงอายุที่เล่นเพลงพวงมาลัยมาในอดีต ท่านได้กล่าวว่าในยุคก่อน ๆ เวลาเล่นเพลงจะไม่มีการจับมือถือแขน เพราะเป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญของหญิงไทย
ส่วนจารีตด้านการเคารพหรือร้องสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้น เพลงพวงมาลัยถือว่าเป็นเพลงพื้นบ้านเพลงหนึ่งที่แม้จะไม่มีการร้องบทไหว้ครูอย่างชัดเจนเหมือนเพลงอื่น ๆ แต่มีการร้องอ้างอิงถึงสิ่งเหล่านั้น แสดงว่ายังคงแฝงคติความเชื่อในด้านการเคารพสิ่งที่เป็นมงคล เพื่อความเจริญก้าวหน้าของผู้ร้องและผู้เล่นทุกคน

ไม่มีความคิดเห็น: