วันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2551

ความเชื่อเกี่ยวกับเพลงพวงมาลัย

ในด้านความเชื่อที่ปรากฏในสังคมระดับชาวบ้านที่พบในเพลงพวงมาลัย พบลักษณะความเชื่อหลายประการ ได้แก่ ความเชื่อด้านศาสนา ความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์ ความเชื่อเรื่องเทพเจ้าเทวดา ความเชื่อเรื่องภูตผี ความเชื่อเรื่องความฝัน ความเชื่อเรื่องฤกษ์ยาม ความเชื่อเรื่องยากลางบ้าน
ความเชื่อด้านศาสนา
๑. ความเชื่อเรื่องกรรม เป็นความเชื่อที่ว่าใครทำกรรมอะไรไว้กรรมนั้นจะตองสนองผู้นั้นทั้งในชาติที่เกิด และส่งผลติดตามตัวไปในชาติอื่นด้วย ผู้ที่ทำกรรมดีก็จะได้รับความสุข ผู้ที่ทำความชั่วก็จะได้รับความทุกข์
๒. ความเชื่อเรื่องบุญ-บาป เป็นความเชื่อที่ว่าผู้ที่ทำบุญจะช่วยให้มีชีวิตดีขึ้น และบุญสามารถลบล้างบาปที่ติดตัวได้ด้วย ส่วนผู้ที่ทำบาปก็จะได้รับความทุกข์ และเชื่อว่าผู้ที่ทำบุญจะส่งผลต่อไปในชาติอื่นด้วย เมื่อตายไปแล้วจะได้ขึ้นสวรรค์ ส่วนคนที่ทำบาปเอาไว้ก็จะตกนรก
๓. ความเชื่อเรื่องวัฏสงสาร เป็นการเชื่อตามหลักศาสนาว่าชีวิตต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ตลอดเวลา
๔. ความเชื่อเรื่องอนิจจัง เป็นความเชื่อเกี่ยวกับความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของโลกว่าทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนแต่ไม่เที่ยงแท้แน่นอน ย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของสิ่งนั้น ดังนั้นทุกคนควรรีบสร้างความดีเอาไว้

ความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์
ความเชื่อทางไสยศาสตร์ เชื่อในเรื่องเครื่องรางของขลัง น้ำมนต์ และคาถาอาคม เพื่อช่วยในการคุ้มครองป้องกันเหตุร้าย การใช้คาถาอาคมเพื่อให้สิ่งที่ทำประสบผลสำเร็จ และการใช้น้ำมนต์เพื่อป้องกันเสนียดจัญไร และเพื่อให้เกิดความปลอดภัย

ความเชื่อเรื่องเทพเจ้า เทวดา และภูตผี
ความเชื่อเรื่องเทพเจ้า เทวดา และภูตผี ที่ปรากฏในเพลงพวงมาลัยเป็นความเชื่อในอิทธิฤทธิ์ของเทพเจ้า เทวดา และภูตผีว่าจะช่วยดลบันดาลให้ได้ในสิ่งที่ต้องการ หรือช่วยเหลือให้กระทำการต่าง ๆ สำเร็จลุล่วงด้วยดี หรือเชื่อว่าจะให้คุณให้โทษแก่ตนได้
ความเชื่อเรื่องความฝัน
ความฝันเป็นความหมายแห่งโชคลาง เช่น ฝันว่าฟันหักจะได้ยินข่าวร้าย ฝันว่าไฟไหม้จะมีเรื่องเดือดร้อน ฝันเห็นงูจะได้พบเนื้อคู่ ฝันว่าได้แก้ว ผู้ที่ฝันจะมีครรภ์และเชื่อว่าเด็กในครรภ์นั้นเป็นเทวดาที่ลงมาจุติ คือ เทวดาที่หมดบุญแล้วลงมาเกิดในเมืองมนุษย์เพื่อสั่งสมบุญใหม่ ผู้ที่ฝันจะมีบุตรที่เป็นคนดี

ความเชื่อเรื่องฤกษ์ยาม
เชื่อกันว่าชีวิตมนุษย์ขึ้นอยู่กับสวรรค์เบื้องบนได้กำหนดไว้ให้ ซึ่งก็คืออำนาจของดวงดาวต่าง ๆ ซึ่งมีคติความเชื่อเรื่องวันเวลาในการประกอบกิจการต่าง ๆ เช่น เดือนที่เป็นมงคลในการแต่งงาน คือ เดือนอ้าย เดือนสี่ เดือนหก เดือนเก้า

ความเชื่อเรื่องยากลางบ้าน และสมุนไพรต่าง ๆ
ความเชื่อเรื่องยากลางบ้าน สมุนไพรต่าง ๆ เช่น ยอดฝรั่งกินแก้ทองเดิน ขมิ้นใช้ทาให้ผิวสวย ความเชื่อด้านนี้เกิดจากในสมัยก่อนเมื่อมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้น วิชาการแพทย์ยังไม่เจริญก้าวหน้าเช่นในปัจจุบันจึงใช้วิธีรักษาโรคที่ได้ผลตามความเชื่อของกลุ่ม และปัจจุบันบางกลุ่มยังใช้วิธีการรักษาแบบเดิมอยู่

ไม่มีความคิดเห็น: