วันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2551

การไหว้ครู

การไหว้ครูต้องใช้พานกำนน ประกอบด้วย ธูป ๓ ดอก เทียน ๑ เล่ม ดอกไม้ ๓ สี บุหรี่ ๑ ซอง เหล้าขาว ๑ ขวด และเงินค่ายกครู ตามที่พ่อเพลงแม่เพลงกำหนด ถ้าเล่นในงานประเพณีทั่วไปจะร้องยกครูด้วยปากเปล่าในลักษณะบอกเล่าหรือระลึกถึงผู้มีพระคุณ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือให้มาช่วยคุ้มครองและขอให้ร้องเพลงได้คล่อง ส่วนใหญ่มักร้องเล่นไปเลย

ไม่มีความคิดเห็น: