วันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2551

วิธีการขับร้อง

การร้องเพลงพวงมาลัย มีลักษณะคล้ายกับเพลงพื้นบ้านเมืองอื่น ๆ คือ มีผู้ร้องนำฝ่ายชาย ร้องนำฝ่ายหญิง ที่เราเรียกว่าพ่อเพลง แม่เพลง และผู้ร้องรับตามบท ที่เรียกว่า ลูกคู่
ในการขับร้อง ต้นเสียงที่เป็นพ่อเพลง แม่เพลง จะขึ้นต้นด้วยการขับร้องคำว่า “เอ่อ ระเหย ลอยมา” หรือ “เอ่อ ระเหย ลอยไป” ในบางครั้งอาจขึ้นต้นคำว่า “เอ๊ย” โดยทอดเสียงให้ยาวออกไปจากนั้นลูกคู่ร้องรับทวนบทขึ้นต้น ๑ รอบ ต้นเสียงร้องต่อไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งจบเพลง ในการลงท้ายเพลงลูกคู่จะช่วยกันร้องทวนวรรคสุดท้ายอีก ๒ ครั้ง จากนั้นจึงจบการขับร้องด้วยคำว่า “เอย”
ส่วนในขณะที่ขับร้องนั้น ลูกคู่จะเป็นผู้รำตามทำนองเพลงร้องไปด้วย โดยไม่มีท่ารำที่เป็นแบบแผนตายตัวว่าจะต้องรำเช่นไร ผู้รำสามารถรำได้อย่างอิสระโดยคำนึงถึงความสวยงาม และการรำค่อนข้างจะไม่รวดเร็วจนเกินไป

ไม่มีความคิดเห็น: