วันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2551

สถานที่ เวที ฉาก

การเล่นเพลงพวงมาลัยเดิมจะเล่นกันตามลานบ้าน ลานวัด ไม่มีการสร้างเวที อาศัยความสว่างจากคบไฟและตะเกียง ส่วนในปัจจุบันการเล่นเพลงพวงมาลัยสามารถแสดงบนเวที หรือลานกว้างตามสถานที่ต่างๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานที่นั้น ๆ

ไม่มีความคิดเห็น: